Αντιδράσεις μηδενικής τάξης

Αντιδράσεις μηδενικής τάξης By N. Zavras Original video: Zero-order reactions | Kinetics | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=aXf3e8a1teo&t=53s