Λύστε ένα πρόβλημα λεκτικό δύο βημάτων σχεδιάζοντας μια εικόνα και δημιουργώντας μια εξίσωση. By G. Karalis Original video: Total seats in a theater Multiplication and division 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Wu1KO07WPkk