Εισαγωγή στην προτεραιότητα των πράξεων Original Khan Academy video: Introduction to Order of Operations https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-foundations/algebra-foundations-order-of-operations/v/introduction-to-order-of-operations Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL79/