Επιτάχυνση τούρτας στο πρόσωπο - Υπολογίζουμε ποια είναι η ελάχιστη επιτάχυνση που πρέπει να έχει η τούρτα για να μην γλυστρήσει από το χέρι μας. Original Khan Academy video: Tension in an accelerating system and pie in the face https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/tension-tutorial/v/tension-in-an-accelerating-system-and-pie-in-the-face Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CVj0/