Απλούστευση εκφράσεων με δεκαδικούς ή κλασματικούς αριθμούς

Μάθετε πώς μπορείτε να απλοποιήσετε τις αλγεβρικές εκφράσεις συνδυάζοντας όμοιους όρους. Οι εκφράσεις σε αυτό το βίντεο έχουν δεκαδικούς και κλασματικούς συντελεστές. By G. Karalis Original video: Examples of simplifying expressions involving rational numbers |7th grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=rtNuo7R3scY