Αφαίρεση λεκτικών προβλημάτων μέχρι το 10

Εξασκηθείτε στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων αφαίρεσης με μικρούς αριθμούς (μέχρι το 10). By A. Kallionaki Original video: Subtraction word problems within 10 Basic addition and subtraction Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=qSkpZswoZTc&feature=emb_logo