Η ζωή είναι όμορφη! Από άτομα σε κύτταρα, από γονίδια σε πρωτεΐνες, από πληθυσμούς σε οικοσυστήματα, η βιολογία είναι η μελέτη των συναρπαστικών και περίπλοκων συστημάτων που καθιστούν δυνατή τη ζωή. Βουτήξτε για να μάθετε περισσότερα για τους πολλούς κλάδους της βιολογίας και γιατί είναι συναρπαστικά και σημαντικά. Καλύπτει θέματα που εμφανίζονται σε ένα μάθημα βιολογίας Λυκείου ή 1ου έτους Κολλεγίου. By N. Zavras Original video: Arrhenius definition of acids and bases Biology Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Y4HzGldIAss&feature=emb_logo