Αντίστροφη ιδιότητα του πολλαπλασιασμού

Αντίστροφη ιδιότητα του πολλαπλασιασμού Original Khan Academy video: Inverse Property of Multiplication https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/order-of-operations/arithmetic_properties/v/inverse-property-of-multiplication Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL4z/