Πολλαπλασιασμός ακέραιων αριθμών και εφαρμογές Original Khan Academy video: Multiplying Whole Numbers and Applications 2http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/v/multiplying-whole-numbers-and-applications-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL8J/