Τελική ταχύτητα για ελεύθερη πτώση Original Khan Academy video: Impact Velocity From Given Height https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/impact-velocity-from-given-height Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6I/